Veit

 

Veit vår sola ahllten skin
fauglan kvitter
inger grin
veit vår stårsan e bra fin?

Veit vår gräse ahllten e
brano grönt
å grönar tre
veit vår all får vae i fre?

Veit vår ingenting e svårst
å e öft
e huskut kort
om nättran er e lagom mårt?

De e västa
nola vaerln
å åsta
sönna hagan
nola västa sjön
å sönna
åsta dagom

Man,
kjårdda ge se, de vål vårn
snön, han smähllt bort
baer vål gårn
sjön å himlen, bå vål blå

Vaerla vaken, lauve grönt
sommarn artu
som mae drömt
Vaermen! som mae trodd mae glömt
Ongan näckjen! Uttan krim!
Hör på fauglan!
Melodin!
A momma glöm bort krämpan sin!
De e som västa
nola värln ?c