Tramp av grova kängor hörs 
Dvärgasång med vinden förs
Ner mot liten glänta 
Där lömska trollen vänta 

Troll I bakhåll för en dvärg 
Snart får dvärg bekänna färg 
Drafur går mot skogen 
Med yxan redobogen 

Trollen väntat länge nog 
Smyger framåt ut ur skog 
Drafur står och lyssnar 
Hör hur ugglan tystnar 

Plötsligt under skrik och skrän 
Rusar troll från alla trän 
Drafur spår "det tycks då va' 
Tid att svinga yxa" 

Första trollet hoppas re'n 
Krossa Drafurs bägge ben 
Trolls förhoppning krossas 
När hals från huvud lossas 

Trollen blir allt fler och fler 
Drafur vill ej se dom mer 
Trollhuv'en är trånga 
Men nu är dom för många 

Plötsligt trollens lycka vänds 
Och hos Drafur hoppet tänds 
Genom blodröd slöja 
Ser han Gildur röja! 

Troll I mängder rycker fram 
Gildur, Drafur blir en dram 
Rygg mot rygg står dvärgar 
Trollblod marken färgar 

Drafur med ett vargagrin 
Svingar dubbelyxan sin. 
Trollens nackar styva 
Med kraft han synes klyva 

Dvärgars vrede blivit väckt 
Närmsta troll få skallen spräckt 
Se hur trollen backar 
Gildur klyver nackar 

Trollens led har krympt till slut 
Snart får dvärgar pusta ut 
Med dvärgablodet skållhett 
Han dräper sista trollet