Å Silibrand körde uppå höga loftessvala
Allt under den linden så gröna
Där fick han se sin dotter i lunden fara
I riden så varliga genom lunden med henne

Å välest mig välest mig vad jag nu ser
Allt under den linden så gröna
Jag ser min dotter hon kommer till mig
I riden så varliga genom lunden med henne

Å Silibrand fämnar ut kap-pan så blå
Allt under den linden så gröna
Där föder hon två karska svenbarnen på
I riden så varliga genom lunden med henne

Min fader skall jag giva min gån-gare grå
Allt under den linden så gröna
Som han skall rida till kyrkan uppå
I riden så varliga genom lunden med henne

Min syster skall jag giva mina guld-ringar sju
Allt under den linden så gröna
Som jag ej haft sen jag stod brud
I riden så varliga genom lunden med henne

Min broder skall jag giva mina hand-skar små
Allt under den linden så gröna
Som han skall ha lik-vart han går
I riden så varliga genom lunden med henne

Den ene så för dom till Fre-jas dop
Allt under den linden så gröna
Den andre så för dom till Vallhalla sal
I riden så varliga genom lunden med henne