Bonden Og Kråka

Å mannen han gjekk seg i vedaskog 
- hajfara ...– 
der såg han ei kråke i lunden som gol 
- hajfara, fal tyryl tyral tyra – 
 
Og mannen han tenkte med sjølve seg 
å, tro om den kråka vil drepa meg? 
  
Så spende han fore dei folane tolv 
så kjøyrde han kråka på låvegolv 
 
Av tarmane gjorde han tolv par reip 
og klørne han brukte til møkkagreip 
 
Av augo så gjorde han stoveglas 
og nakken han sette på kyrkja til stas 
 
Å mannen han gjekk seg i vedaskog 
der såg han ei kråke i lunden som gol 
 
Og mannen han tenkte med sjølve seg 
å, tro om den kråka vil drepa meg? 
  
Og den som ’kje kråka kann nytta så 
han er ikkje verd ei kråke å få !