Modern och dottern stod och bakade bröd
In kommer räven med sin päls så röd

Modern och dottern stod och silade vin
In kommer ulfven i sitt gråa skinn

Är icke du vår moder som ej gav oss liv
Nu skall du stekas opp och skäras med kniv

Är icke du vår moder som ej gav oss mat
Nu skall du stekas opp och läggas på fat

Är icke du vår moder som ej gav oss dryck
Nu skall du slaktas och skäras i styck

De togo modern och dottern och rev deras klä'r
De togo modern och dottern och slet dem isär

De togo dem ifrån deras bröd och vin
Började klösa, sarga deras skinn

Nu var den modern och dottern död
De sögo och drucko deras blod så röd

De togo den modern och dottern så god
Drucko begärligt deras hjärteblod

Knappt de hade druckit deras varma blod
Förrän trollpackan allt framför dem stod

Trollpackan slog dem med förtrollad stav
Två vackra prinsar var vad staven gav