WI willen van den kerels zinghen 
Si sijn van quader aert 
Si willen de ruters dwinghen 
Si draghen enen langhen baert 
 
Wronglen wey broot ende caes 
Dat heit hi al den dach 
Daer omme es de kerel so daes 
Hi hetes meer dan hijs mach

Ter kermesse wille hi gaen 
Hem dinct datti es een graue 
Daer wilhijt al omme slaen 
Met sinen verroesten staue

Wronghele ende wey et cetera