Haavard Hedde

 

ref     Eg steve så

Eg heitar Håvard Hedde        
Og er så vein ein kar              
Nå vil eg bort å gifta meg      
Og rydja meg en gard            

Eg bor oppunder fjell             
Eg svik hå inkje hell               

Når borna dei vert mange      
Og skuldi aukar på                 
Så hugg eg ned den eine     
Den andre ho lyt stå               

Eg bor oppunder fjell             
Eg svik ho inkje hell                

Eg heitar Håvard Hedde        
Og er så vein ein kar              
Nå vil eg bort å gifta meg      
Og rydja meg en gard            

Eg bor oppunder fjell             
Eg svik ho inkje hell               

Han reiste ifre lanjei               
Og de var jenta fest                
Men det var med ein annan  
Det hev han trega mest         

Eg bor oppunder fjell              
Eg svik hå inkje hell                

Eg steve så